AKO logo

Küsi hinnapakkumist siit

 

Helista: (+372) 661 7095
 

Eesti keeles

 

English

 

По Русски

Esileht

ESILEHT

Hoolduskoristus

HOOLDUSKORISTUS

Haldamine

HALDAMINE

Eritööd

PUHASTUSE ERITÖÖD

TULE TÖÖLE

Kontakt

KONTAKT

Tee oma valik ning kliki soovitud teenusele:

HALDUSTEENUS

HEAKORRA TEENUS

TEHNOHOOLDUS

RAAMATUPIDAMISE TEENUS

JURIIDILINE TEENUS

TERVIKLAHENDUS

 
 

HALDUSTEENUSS


Igale kliendil on personaalne haldur, kes on valmis kliendi muresid lahendama tööpäevadel ja kelle peamiseks ülesandeks on:


korraldada objektil haldus-ja hooldustegevust
sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja
muud kinnisvaraga seonduvaid lepinguid;
korraldada teenuste või asjade ostmiseks vähempakkumisi;
teostada remontööde järelvalvet;
jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmist;
kliendiga eelneval kokkuleppel objektil haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine;

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

 

HEAKORRA TEENUS

Heakorrateenus - tegevused ja tööd, mille eesmärk on puhtuse ning korrashoiu tagamine kinnistul ühiskonnas aktsepteeritud tasemel ja hoonete välispindade ning siseruumide koristamine ja puhastamine tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale.

Heakorrateenus sisaldab järgmisi toiminguid:

territooriumi igapäevast koristust lahtisest olmeprahist ja lendprahist;
prügiurnide tühjendamist;
olmejäätmete konteinerite alusplatside ja nende ümbruse puhastamist 1m ulatuses
riigilipu heiskamist vastavalt kehtivale korrale;
hoone sissepääsuesise igapäevane puhastus;
kevad-suvisel perioodil muru niitmist vastavalt vajadusele;
sügis-talve perioodil lehtede koristust ja lume koristust territooriumil asuvate
treppide, teede, platside puhastust, vajadusel libeduse tõrje

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

 

TEHNOHOOLDUS

Soojasõlm ja küttesüsteem

soojasõlmes mõõteriistade, automaatika ja pumpadekontroll ja seadistamine ning tarbevee-ja küttefiltrite puhastus 1 kord kuus
küttegraafiku kontroll ja seadistamine
üldkasutavates ruumides asuvate jaotustorustike ja püstikute visuaalne kontroll ning üldkasutavates ruumides asuvate õhutite kontroll 1 kord kuus;
ettepanekud remont- ja hooldustöödeks.

Vee ja kanalisatsioonisüsteem

üldkasutavates ruumides asuvate jaotustorustike püstikute, kraanide ja
filtrite visuaalne kontroll;
ettepanekud remont-ja hooldustöödeks ning filtrite vahetamiseks.

Elektrisüsteem

elektrisüsteemi toite ning juhtimissüsteemi korrasoleku kontroll

Sprinklersüsteemide hooldustööd
 

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

 

RAAMATUPIDAMISE TEENUS

Teostame alljärgnevaid raamatupidamislikke toiminguid:


pearaamatu koostamine v.a. kassa- ja avansiaruanded;
igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteriühistu liikmetele ning Ühistu nõudel arvete koostamine
ka kolmandatele isikutele;
maksuametile maksudeklaratsiooni esitamine;
majandusaasta aruande koostamine (üks kord aastas);
laekumiste üle järelvalve teostamine;
vajadusel Ühistu esindamine maksuametis;
rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine;
arvete ülespanek panka;
töötasude arvestamine ning deklaratsioonide esitamine maksuametile.
 

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

 

JURIIDILINE TEENUS
 

Teostame alljärgnevaid juriidilisi toiminguid:


Korteriomandi seadmine;
korteriomanditeks jagamine;
korteriühistute asutamine;
reorganiseerimine;
võlgade sissenõudmine;
maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine;
juriidilised konsultatsioonid;
juriidiliste dokumentide koostamine (lepingud, nõuded, hagiavaldused jne).
 

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

 

TERVIKLAHENDUS

Terviklahedus hõlmab endast kõiki korrashoiuks vajaminevaid teenuseid- kinnisvara haldamine, heakorratööde tegemine kinnistul ja hoones, ehitiste ja tehnosüsteemide tehniline hooldus, remontööde korraldamine, kulude analüüsi jpm.


Helista ja küsi nõu meie spetsialistidelt- kuidas tagada kinnisvara korrashoid, vähendada hoolduskulusid, säilitada ja pikendada kinnisvara eluiga jpm.

 

Küsi hinnapakkumist siit
 

 

TAGASI ÜLES

HOOLDUSKORISTUS

HALDAMINE

PUHASTUSE ERITÖÖD

KONTAKTANDMED

 

Bürookoristus
Tootmispindade koristus
Ladude koristus
Köökide koristus
Kodukoristus
Kojameheteenus
Territooriumi koristus
Muru niitmine
Lumekoristus
Remonditeenus
Avariiteenus

 

 

 

Jäätmekäitlus
Raamatupidamisteenus
Bürooteenused
Hooldusteenus
Elektritööd
Bürooteenused
Santehnilised tööd
Küttesüsteemid
Kinnisvaralahendus

Ehitusaegne prahikoristus
Ehitusjärgne koristus
Ehitusjärgne koristus eramutes
Fassaadi pesu
Akende pesu
Põrandapesu ja hooldus
Põlengujärgsed puhastustööd
Avariijärgsed puhastustööd
Mööbli puhastus ja hooldus
Looduskivi pesu ja kaitse
Marmorpõrandate puhastamine
Prügi utiliseerimine
Trepikodade puhastus
Puitpõrandate taastamine hooldusõlitus
Paekivitreppide puhastus ja hooldus

Ako Eesti OÜ
Laki 34, 12915 Tallinn
Mob: +372 501 2845
Faks: +372 661 7096
www.ako.ee

+372 661 7095

info@ako.ee

Vaata meie asukohta kaardilt
 

Jälgi meid ka Facebookist

 

AKO EESTI OÜ

© 2014 AKO EESTI OÜ

Telli omale uus kodulehekülg!