AKO logo

Küsi hinnapakkumist siit

 

Helista: (+372) 661 7095

 

Eesti keeles

 

English

 

По Русски

Esileht

ESILEHT

Hoolduskoristus

HOOLDUSKORISTUS

Haldamine

HALDAMINE

Eritööd

PUHASTUSE ERITÖÖD

TULE TÖÖLE

Kontakt

KONTAKT

ETTEVÕTTE POLIITIKA

 

Jälgi meid ka Facebookist

 

AKO EESTI OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga ja see on:

Osutame haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuseid kvaliteetselt, kliendikeskselt ja keskkonnasõbralikult, arvestades seejuures klientide, juhtimissüsteemi, õigusaktide ning muid kohalduvaid nõudeid.

Eelnimetatud põhimõtete elluviimiseks:
parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohalduvate nõuete ja normidega;
kasutame keskkonda säästvaid ning haldus-, koristus- ja puhastusteenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;
hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
kindlustame kliendi nõuete, soovide ja vajaduste täitumise ning rahulolu saavutamise igas teenuse osutamise etapis;
ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning kindlustame nende tekkimisel korral tegutsemiseks töötajate valmisoleku;
identifitseerime, hindame ja ohjame ettevõtte kontrollialal süstemaatiliselt keskkonna-aspekte;
teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ja -säästlikuse põhimõtetest, ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnaaspektidest ning nendest tulenevate mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks vajalikest abinõudest ja meetmetest;
tagame töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Ettevõtte poliitika on vahendatud, mõistetud ja rakendatud kogu ettevõttes ning seda vaadatakse sobivuse ja efektiivsuse osas juhtkonna poolt regulaarselt (üks kord aastas) üle.

AKO EESTI OÜ
juhtkond
 

 

TAGASI ÜLES

HOOLDUSKORISTUS

HALDAMINE

PUHASTUSE ERITÖÖD

KONTAKTANDMED

 

Bürookoristus
Tootmispindade koristus
Ladude koristus
Köökide koristus
Kodukoristus
Kojameheteenus
Territooriumi koristus
Muru niitmine
Lumekoristus
Remonditeenus
Avariiteenus

 

 

 

Jäätmekäitlus
Raamatupidamisteenus
Bürooteenused
Hooldusteenus
Elektritööd
Bürooteenused
Santehnilised tööd
Küttesüsteemid
Kinnisvaralahendus

Ehitusaegne prahikoristus
Ehitusjärgne koristus
Ehitusjärgne koristus eramutes
Fassaadi pesu
Akende pesu
Põrandapesu ja hooldus
Põlengujärgsed puhastustööd
Avariijärgsed puhastustööd
Mööbli puhastus ja hooldus
Looduskivi pesu ja kaitse
Marmorpõrandate puhastamine
Prügi utiliseerimine
Trepikodade puhastus
Puitpõrandate taastamine hooldusõlitus
Paekivitreppide puhastus ja hooldus

Ako Eesti OÜ
Laki 34, 12915 Tallinn
Mob: +372 501 2845
Faks: +372 661 7096
www.ako.ee

+372 661 7095

info@ako.ee

Vaata meie asukohta kaardilt
 

Jälgi meid ka Facebookist

 

AKO EESTI OÜ

© 2014 AKO EESTI OÜ

Telli omale uus kodulehekülg!