AKO EESTI kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamisel-juhtimisel on järgmised:

-         parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust ning tulemusi;

-         tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude üldtunnustatud nõuete ja normidega;

-         kasutame keskkonda säästvaid ja enda teenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;

-         hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid;

-         arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;

-         pakume kvaliteetseid teenuseid kliendi rahulolu tagamiseks;

-         tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;

-         ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimisel korral tegutsemiseks oma töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;

-         identifitseerime, analüüsime ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte;

-         teavitame töötajaid ja koostööpartnereid kvaliteeditagamise ja keskkonnakaitse põhimõtetest.

 

Juhtpõhimõtete sobivust ja võimalikku muutimisvajadust hinnatakse ja otsustatakse juhtkonna poolt perioodiliselt üks kord aastas juhtimissüsteemi juhtkonnapoolsel ülevaatustoimingul

AKO EESTI OÜ
juhtkond