Avariiteenus 24h

Pakume oma kliendtidele ööpäevaringset avariiteenuseosutamist mille hulka kuuluvad vee-, kütte-, ja elektrivarustusega tekkivate probleemide lokaliseerimist.

Avariiteenus on kriitilise tähtsusega. kuna see aitab minimeerida kahju, säilitada kinnisvara väärtust ning tagada elanike ja vara ohutus ootamatutes olukordades.

Lokaliseeritud avarii põhjuste likvideerimine toimub kokkuleppel kliendiga ja vastavalt avarii suurusele hinnapakkumise alusel.