Korteriühistute haldusteenused

Teenuse eesmärk on tagada hoone sujuv toimimine ning elanike mugavus. See hõlmab mitmeid olulisi ülesandeid:

• Objekti füüsilise ja majandusliku säilimise korraldamine
• Objektide   perioodiliste   hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee-, ja soojasüsteemide vms) korraldamine.
• Suhtlemine teenusepakkujatega:      haldusfirma   koordineerib suhtlust   erinevate   teenusepakkujatega,   nagu   koristus-   ja järelevalveteenused,   tagades   nende   õigeaegse   ja   kvaliteetse täitmise.
• Konfliktide lahendamine: haldusteenus   aitab   lahendada konflikte   ja   probleeme   korteriühistu   liikmete   vahel,   pakkudes vajadusel ka juriidilist tuge.
• Majahalduri teenus

Kokkuvõttes tagab korteriühistu haldusteenus, et ühistu igapäevane haldamine oleks tõhus, läbipaistev ja professionaalne.