Raamatupidamisteenus

Pakume korralist teenust püsilepingu alusel, mis sisaldab järgnevaid punkte:
• Korteriühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites  
• Majandusaastaaruande sisestamine äriregistris elektroonselt KÜ juhatuse eest.
• Teenus sisaldab korteriomanikele tähtaegselt arvete koostamist (üks kord
kuus) ja arvete väljastamist korteriomanike e-posti aadressile
• KÜ majandusaasta bilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele

Raamatupidamisteenus kinnisvarahalduses aitab tagada finantsilise
läbipaistvuse, tõhusa ressursside kasutamise ning õiguslike nõuete täitmise