Ärikinnisvara haldusteenused

Ärikinnisvara haldus on teenus, mis hõlmab mitmeid tegevusi ärikinnisvara omanikele. Selle eesmärk on tagada ärikinnisvara tõhus toimimine.

Kinnisvara haldamise põhieesmärk on selle füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilitamine, ootamatuste ja nendega kaasnevate kulutuste vältimine.

• Üldine haldamine: Kinnisvarahaldur korraldab ja jälgib igapäevaseid  hooldus- ja haldustegevusi, tagades vara korrasoleku ning vastavuse seadustele ja regulatsioonidele.
• Raamatupidamine: Raamatupidamise teenus sisaldab rentnikele tähtaegselt arvete koostamist ja arvete väljasaatmist e-posti aadressile.
• Hooldus ja remont: Kinnisvarahaldur korraldab regulaarse hoolduse ja  vajadusel remondi, tagades vara pikaajalise säilimise ja väärtuse säilimise.
• Juriidiline nõustamine: Kinnisvarahaldur võib pakkuda juriidilist tuge seoses üürilepingute, regulatsioonide ja muude õiguslike küsimustega.

Ärikinnisvara haldusteenus aitab kliendil keskenduda oma põhitegevusele,

samal ajal tagades, et nende kinnisvarainvesteeringud on optimaalselt hooldatud ja hallatud.