Tehnohooldus

Tehnohooldus hõlmab kommunaalobjektide ja -süsteemide (vee, kütte, gaasi, elektri) hooldustöid, käidukorraldust ja järelvalvet.

• Seadmete hooldus

• Rikete ennetamine

• Hoolduskavade koostamine ja nende järgimine

• Hädaolukordadele reageerimine

Tehnohooldus on kriitilise tähtsusega, et tagada kinnisvara jätkusuutlikkuks, efektiivsus ja vastupidavus aja jooksul.

Standardlahendus

Lisavõimalused